Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen


Doorniksewijk 168 8500 Kortrijk
056 63 69 50 Klik om te bellen

Over Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen

Als de patiënt verkiest om thuis te verblijven, kan men een beroep doen op een palliatief thuiszorgteam. De vraag naar ondersteuning kan door iedereen gesteld worden: de zieke, zijn familie, de huisarts, de thuisverpleegkundige ... Het palliatief thuiszorgteam is een aanvulling op de bestaande hulpverlening. In nauw overleg met de huisarts en alle andere betrokkenen wordt nagegaan wat de noden zijn. Samen wordt er naar een oplossing gezocht. Er is vooral aandacht voor pijn- en symptoomcontrole, voor psychosociale ondersteuning en voor de organisatie van de thuiszorg.
Het palliatief thuiszorgteam is dag en nacht bereikbaar, ook tijdens het weekend. De tussenkomst is gratis.

Diensten

Ondersteuning van de palliatieve zorgverlening

Onze locatie

Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen


Doorniksewijk 168 8500 Kortrijk
056 63 69 50 Klik om te bellen