ADO Icarus


Kempische Steenweg 293 bus 8 3500 Hasselt
011 85 84 85 Klik om te bellen

ADO Icarus is ontstaan vanuit de doelgroep
Alles gebeurt in samenspraak met onze gebruikers
Wij zijn de grootste in Vlaanderen

Over ADO Icarus

ADO Icarus biedt woonondersteuning aan personen met een fysieke beperking. Onze werking is actief over heel Vlaanderen.

Wat houdt woonondersteuning via ADO Icarus in?

  • Een volledig aangepaste en toegankelijke woning. Deze zogenaamde ADL-woningen voldoen aan alle vereisten inzake toegankelijkheid en beschikken over tal van aanpassingen (aangepaste keuken, badkamer, automatische deur, …).
  • Deze woningen zijn sociale huurwoningen. De huurprijs is dus gekoppeld aan het inkomen. Hierdoor beschikken bewoners over een aangepaste woning aan een sociaal huurtarief.
  • 24/24u ADL-assistentie. Alle woningen beschikken over een oproep- en alarmsysteem. Met dit oproepsysteem kunnen bewoners 24/24u beroep doen op ADL-assistentie. De ondersteuning omvat onder meer assistentie bij persoonlijke verzorging, maaltijden, toiletbezoek, transfers, kleine huishoudelijke taken, …. De bewoners bepalen zelf hoe deze hulp gegeven wordt en op welk moment. Dit type van ondersteuning wordt ook wel ‘ADL-assistentie’ genoemd, waarbij ADL staat voor ‘Activiteiten van het Dagelijkse Leven’. Dankzij deze ondersteuning kan men zelf beslissen hoe men leeft en woont. ADO Icarus werkt voor deze ondersteuning samen met Familiehulp vzw.
  • Psychosociale ondersteuning. De woonondersteuning omvat ook wekelijks één uur psychosociale ondersteuning. De verantwoordelijke van de dienst ondersteunt bewoners op domeinen zoals leren zelfstandig wonen, invulling van vrije tijd en dagbesteding, hulp bij administratie, doorverwijzen naar gespecialiseerde ondersteuning, ontwikkeling van een persoonlijk netwerk, …
  • Bewoners zijn vrij in hun keuze van andere vormen van zorg of ondersteuning (thuisverpleging, vrijwilligers, dienstencheques, …).

Naast woonondersteuning, kunnen personen met een beperking ook bij ons terecht voor:

  • Ondersteuning op afspraak (of 1-1 assistentie). Binnen deze ondersteuningsvorm kan de budgethouder op voorhand doorgeven op welke dagen en uren hij/zij een assistent nodig heeft. De 1-1 assistent(e) kan helpen bij zeer uiteenlopende zaken, gaande van ondersteuning in huis tot naar de winkel of op daguitstap gaan. De ondersteuning wordt verleend door één of meerdere vaste assistenten.
  • Alarmassistentie. Ouderen of zorgbehoevenden die in een straal van anderhalve kilometer van één van onze centra wonen, kunnen gebruikmaken van onze alarmassistentie. Ze kunnen in geval van nood op een simpele knop drukken en één van onze assistenten gaat onmiddellijk een kijkje nemen. De hulpdiensten of de familie worden indien nodig gewaarschuwd.
  • Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (of RTH). RTH is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning waarvoor de persoon met een zorgnood geen goedkeuring van het VAPH nodig heeft. RTH bestaat in verschillende vormen waarvan ADO Icarus ambulante begeleiding, mobiele begeleiding en dagopvang (enkel in Brussel) aanbiedt. Begeleiding gebeurt in de vorm van individuele gesprekken met een begeleider.
  • Vrijwilligerswerking. Via onze vrijwilligersorganisatie Focus op Emancipatie kunnen budgethouders of personen met een zorgnood familieleden, vrienden, buren of kennissen inschrijven als vrijwilliger. Deze vrijwilligers kunnen, indien gewenst, een vergoeding bekomen voor de geboden ondersteuning en gemaakte kosten.

Zelfstandig leven met een zorgnood

Foto's

Diensten

Dienst zelfstandig wonen voor fysiek gehandicapten

Onze locatie

ADO Icarus


Kempische Steenweg 293 bus 8 3500 Hasselt
011 85 84 85 Klik om te bellen