ADO Icarus


Kempische Steenweg 293 bus 8 3500 Hasselt
011 85 84 85 Klik om te bellen

Over ADO Icarus

ADO Icarus is een dienst zelfstandig wonen voor personen met een fyieke beperking. In een dienst zelfstandig wonen leven 12 tot 15 personen met een fysieke beperking, geïntegreerd en zelfstandig in een eigen sociale huurwoning. De woningen zijn volledig aangepast (automatische deuropener, drempelvrije toegang, hoog-laag keuken, aangepaste badkamer,…) en liggen verspreid in een sociale woonwijk. De dienst verleent ADL-assistentie (=assistentie bij de Activiteiten van het Dagelijks Leven) aan personen met een fysieke beperking. Deze assistentie betreft handelingen die de persoon, omwille van zijn beperking, niet zelfstandig kan uitvoeren. De gebruikers kunnen 24 uur op 24 en het ganse jaar door assistentie oproepen middels een draagbaar individueel oproepsysteem. De assistentie wordt verstrekt op vraag en aanwijzing van de gebruiker.

ADO Icarus biedt ook ondersteuning op afspraak aan. Bij ondersteuning op afspraak kan de budgethouder (zo noemen we de cliënt) op voorhand doorgeven op welke dagen en uren hij een assistent nodig heeft. Deze kan hem helpen bij zeer uiteenlopende zaken, gaande van ondersteuning in huis tot samen naar de winkel gaan, op daguitstap, enzovoort.

Ook Rechtstreeks Toegankelijke Hulp wordt aangeboden. Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning waarvoor de gebruiker geen goedkeuring van het VAPH nodig heeft. Een aanvraag indienen bij het VAPH is niet nodig, er dient enkel minimaal een vermoeden van handicap te zijn. Rechtstreeks Toegankelijke Hulp bestaat in verschillende vormen waarvan ADO Icarus ambulante begeleiding, mobiele begeleiding en dagopvang (enkel in Brussel) aanbiedt. Begeleiding gebeurt in de vorm van individuele gesprekken met een begeleider. Een gesprek duurt 1 tot 2 uur. Een gesprek kan thuis bij de gebruiker doorgaan of in een dienst voor zelfstandig wonen in de buurt. De gesprekken kunnen over heel verschillende onderwerpen gaan.